Zásada Ochrany Osobních Údajů

1. Obecné

 • Pojmy užívané v Zásadách ochrany osobních údajů (Provozovatel, Zákazník, Licence, atd.) jsou stejné jako pojmy definované v Obchodních Podmínkách Provozovatele. 
 • Provozovatel a Zákazník spolu uzavřeli smlouvu o poskytnutí Licence k užívání Platformy dle Obchodních podmínek.
 • Provozovatel bude správcem osobních údajů v souladu s platnými zákony

2. Legislativa o ochraně osobních údajů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

3. Osobní údaje

 • Provozovatel bude zpracovávat následující osobní údaje:
  • Jméno
  • Příjmení
  • Obchodní jméno firmy
  • Adresa
  • Email
  • Heslo
  • Korespondenci (např. přes email, atd.) se zákaznickou Podporou Platformy
  • Na webu Provozovatele pro pochopení akcí Zákazníka
  • Dotazníky ohledně preferencí Zákazníka Poskytovatelem
  • Logy Platformy, ve kterých mohou být i záznamy činnosti Zákazníka
  • Jakékoliv další informace, které Zákazník zadá do Platformy

4. Zacházení s Osobními údaji

 • Provozovatel spravuje osobní údaje pro zajištění chodu Platformy nezbytného pro plnění smlouvy uvavřené se Zákazníkem 
 • Marketingové využití osobních údajů se bude aplikovat za účelem šíření obchodních aktivit, například informování Zákazníka o nových funkcionalitách. Zákazník dává Provozovateli souhlas s užitím osobních údajů po dobu trvání smlouvy.  
 • Souhlas s užitím osobních dat náleží i pro zpracovatele.
 • Provozovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje třetím stranám bez souhlasu Zákazníka

5. Doba zpracování

 • Osobní údaje budou uchovávány po následující dobu:
  • Data Zákazníka budou smazána, pokud dojde je smazání účtu Zákazníka
  • Pokud dojde k ukončení smlouvy mezi Zákazníkem a Provozovatelem
  • Zákaznická data ze záloh budou smazána s odstupem 45 dní.
  • Logy budou smazána do 45 dní.
  • Po ukončení smlouvy si Provozovatel uchovává následující data
   • Email
   • Odpovědí na dotazníky
   • E-mailovou a telefonickou korespondenci

6. Práva Zákazníka

 • Zákazník má právo na informace o tom, jaká osobní data Provozovatel uchovává a jak je zpracovává.
 • Provozovatele v případě zájmu poskytne Zákazníkovi report zpracování Osobních údajů Zákazníka.
 • Pokud Zákazník bude žádat o odůvodněnou žádost k poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, Provozovatel tak provede na náklady Zákazníka.
 • Zákazník může kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům, zasláním požadavku na Podporu, definovanou v Obchodních Podmínkách.
 • Zákazník se může odhlásit z odběru marketingových emailů v zápatí každého marketingového emailu.

7. Zaverečné ustanovení

 • Zásady Ochrany osobních údajů Zákazníka doplňují Obchodní Podmínky Platformy. Vytvořením účtu Zákazník bere na vědomí, že si Zákazník Zásady ochrany osobních údajů přečetl. 
 • Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.11.2022.