Tvoříme produkty s cílem jednoduché dostupnosti dat.
Naším prvním produktem je databáze firem rozšířená o data z finančních výkazů
Finanční data jsou přehledně zobrazena a dostupná ve standardním strojově čitelném formátu
Trend položek finančních výkazů je zobrazen pro lepší pochopení chování firem.
Finanční data jsme schopni zobrazovat díky platformě, která usnadňuje přístup k tabulkovým datům