Tvoříme produkty s cílem jednoduché dostupnosti dat.
Naším prvním produktem je databáze firem rozšířená o data z finančních výkazů
Finanční data jsou přehledně zobrazena a dostupná ve standardním strojově čitelném formátu
Firmy je možné filtrovat dle obratu, aktiv a pasiv.