Zpracovatelé

Pro zajištění chodu Platformy používáme následující subjekty, které mají přístup k citlivým datům nebo osobním údajům:

Zpracovatel Region uchování dat Účel
Amazon Web Services, Inc. (AWS) EU Infrastruktura
Google LLC USA Zákaznická podpora a marketingová komunikace
Hubspot USA Ankety, Marketingová komunikace
Smartlook EU Zákaznická podpora a analytika