Data mining - výkazy

Finanční výkazy obsahují důležitá data pro analýzu finančního stavu firem.
Dokumenty se jednoduše nahrají do platformy.
Průměrným přepisem dat z finančních výkazů do Excel tabulky stráví člověk 10 minut. My jsme schopni automaticky vyčíst většinu dat za 60 sekund.
Kromě výkazů zisku a ztrát jsme schopni extrahovat i jiné důléžité tabulky (Rozvaha, atd.).